تبلیغات
ماجرای دوقـــ♡ـلوهای افسانه ای - عملکرد کودک دوازده تا هجده ماهه
عملکرد کودک دوازده تا هجده ماهه
سلام؛
این پست رو به عنوان مطلب علمی گذاشتیم و امیدواریم به دردتون بخوره.
تو این پست عملکرد کودک دوازده ماهه تا هجده ماهه مشخص شده.
لطفا به ادامه مطلب برید...
http://www.parscloop.com/wp-content/uploads/2013/09/Actress-face-with-his-worn-shoes-Picture-1.jpg
12 تا 18 ماهگى

او درحالى که پاهاىش را از هم دور
نگه مى دارد؛ بالا تنه اش را جلو مى دهد و دست هاىش
را براى حفظ تعادل در دوطرف به صورت افقى
درمى آورد راه مى رود. هنوز چهار دست و پا
از پلّه ها بالا مى رود. روى صندلىش مى اىستد و
مى کوشد از ساىر صندلى ها بالا برود.

در حالى که قبلا دست ها براى گرفتن اشىا به
ىک دىگر کمک مى کردند، حالا مى کوشد از هرىک
از دست هاىش به تنهاىى استفاده کند.

مى تواند مکعّبى را به شما بدهد؛ هنوز
نمى تواند توپش را پرت کند؛ مى تواند ىک شىِء
کوچک را در داخل ىک شىِء بزرگتر قرار دهد؛
مى کوشد با مکعّب هاىش ىک برج بسازد ولى
نمى تواند.

مى تواند کتاب را ورق بزند، امّا چند برگ را
باهم مى گرداند؛ تصاوىر را نشان مى دهد؛ وقتى خسته
مى شود کتاب را به کنارى مى اندازد.

موضوعات: متفرقه ،
[ جمعه 9 مرداد 1394 ] [ 06:57 ب.ظ ] [ خاله های دوقلو ] [ نظرات () ]
آخرین اخبار دوقلوها