تبلیغات
ماجرای دوقـــ♡ـلوهای افسانه ای - عملکرد کودک هشت تا دوازده ماهه
عملکرد کودک هشت تا دوازده ماهه
سلام؛
این پست رو به عنوان مطلب علمی گذاشتیم و امیدواریم به دردتون بخوره.
تو این پست عملکرد کودک هشت ماهه تا دوازده ماهه مشخص شده.
لطفا به ادامه مطلب برید...
http://shamsehplus.ir/wp-content/uploads/2015/02/1422940893-63283-2.jpg
8 تا 12 ماهگى

طفل نخستىن کوشش ها را براى اىستادن
به عمل مى آورد. در حدود 10 ماهگى وقتى اىستادن
را ىاد گرفت، مى کوشد دست هاىش را از نرده هاى
پارکش رها کند، امّا از افتادن مى ترسد. براى دست
ىافتن به شىءِ مورد نظر چهار دست و پا راه مى رود،
به طور نشسته خود را مى کشاند، و ىا روى سىنه،
مثل خرچنگ، مى خزد.

هر طفلى به طرىقى خود را جا به جا مى کند،
که حالت او در اىن هنگام معمولا انعکاسى از
شخصىّت اوست.

حال که مى تواند تنها بنشىند، مدّتى طولانى
در پارکش مى نشىند. او هم چنىن قادر است
خم شود، بگردد و بدون اىن که بىفتد چىزى را
بردارد.

موضوعات: متفرقه ،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 05:52 ب.ظ ] [ خاله های دوقلو ] [ نظرات () ]
آخرین اخبار دوقلوها